OŚWIĘCIM. Skorzystaj z okazji i wróć na rynek pracy

11 lipca 2018 Autor: red
OŚWIĘCIM.  Skorzystaj z okazji i wróć na rynek pracy

Do osób 30+ i po 50. roku życia kierowane są projekty Centrum Wsparcia „KOLPING” w Oświęcimiu. Udział w nich jest bezpłatny.

"PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY" to projekt skierowany do osób, które ukończyły 50. rok życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.

Drugi z projektów - "AKTYWNI I SAMODZIELNI 30+" adresowany jest do osób, które ukończyły 30. rok życia, pozostają bez pracy, zamieszkujących powiat: oświęcimski i chrzanowski

Uczestnikom organizator oferuje następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne wsparcie zawodowe - pośrednictwo pracy

  • Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha

  • Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium

  • Płatne staże zawodowe

  • Zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy

  • Wsparcie trenera zatrudnienia

  • Opiekę nad osobami zależnymi

  • Doradztwo informatyczne

  • Zwrot kosztów dojazdu


Korzyści z udziału w projekcie:

- Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

- Nowe kwalifikacje i kompetencje

- Praktyczne doświadczenie zawodowe

- Kompleksowe wsparcie specjalistyczne.

Zgłoszenie przyjmuje i udziela informacji Centrum Wsparcia „KOLPING” przy ul. Zagrodowej 1 (os. Stare Stawy), tel. 512 718 056, mail: as.oswiecim@kolping.pl.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16.

„Projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” oraz „ Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Brak komentarzy