OŚWIĘCIM. Ewa Momot odpowiada na ankietę Polskiego Alarmu Smogowego

08 października 2018 Autor: red
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay.com

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay.com

Ewa Momot z KWW KOS 2018 jest kolejną, po Januszu Chwierucie, osobą kandydująca na urząd prezydenta Oświęcimia, która odpowiedziała na ankietę Polskiego (i Oświęcimskiego) Alarmu Smogowego.

1. Jak ważny jest w Mieście/Gminie Oświęcim problem smogu ? (skala ocen - proszę podkreślić właściwą).
a. bardzo ważny
b. ważny
c. średnio
d. mało ważny
e. nieważny

2. Co jest w Mieście/Gminie Oświęcim główna przyczyna smogu ? (proszę podkreślić jedną odpowiedź).

a. zanieczyszczenie z samochodów
b. ogrzewanie domów węglem i drewnem
c. napływ zanieczyszczeń z zewnątrz
d. palenie odpadów

3. Jakie są skutki zdrowotne zanieczyszczonego powietrza w Mieście/Gminie Oświęcim? (proszę wymienić).


Wzrost zachorowań na choroby dolnych i górnych dróg oddechowych, systematyczny wzrost liczby zawałów serca, zwłaszcza w okresie listopad-luty

4. Czy inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest potrzebna? TAK / NIE

5. Jeśli tak, to jak zamierza Pan/-i ją zrobić? (proszę opisać).


O ile wiem, aktualnie w mieście Oświęcim dokonywana jest taka inwentaryzacja

6. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w Mieście/Gminie Oświęcim w kolejnej kadencji (proszę opisać).


W celu realizacji uchwały antysmogowej zasadne jest podjąć kroki w celu zmiany formuły naboru wniosków o dotację na wymianę źródła ciepła z okresowej na ciągłą, ponadto zobowiązuje się do wsparcia wymiany wszystkich bezklasowych źródeł ciepła używanych na terenie miasta w trakcie najbliższej kadencji, system dotacji winien być tak skonstruowany by preferował wymianę źródła ciepła na ciepło systemowe, gaz, pellet, fotowoltaikę. Dodatkowe benefity winien otrzymać ten mieszkaniec, który zrezygnuje z ogrzewania węglowego. Istotnym działaniem będzie również wdrożenie powszechnej edukacja oraz promocja informacji antysmogowych.

7. Czy w Mieście/Gminie Oświęcim problem ubóstwa energetycznego jest:
a. bardzo ważny
b. ważny
c. średnio
d. mało ważny
e. nieważny

8. Czy Miasto/Gmina Oświęcim złoży wniosek o skorzystanie z ustawy termomodernizacyjnej na zwalczenie ubóstwa energetycznego?


TAK. Konieczne jest sięgnięcie po wszelkie możliwe środków zewnętrzne wpierające działania antysmogowe

9. Jakie środki z budżetu Miasta/Gminy Oświęcim zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w poszczególnych latach w kadencji 2019-2022?
(proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy).

Wydane zostanie tyle, ile będzie konieczne by Oświęcimianie z roku na rok mogli oddychać czystszym powietrzem, tak, aby nie później niż do roku 2022 pozbyć się z terenu Oświęcimia minimum 90% tzw. kopciuchów. Wskazana w budżecie na rok 2018 kwota przeznaczona na ochronę powietrza w wysokości 198 808,00 zł, wydaje się nie wystarczająca w stosunku do obecnej skali problemu.

10. O jakie środki i z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-22?

Odpowiedz tożsama z tą, którą udzieliłam w pkt. 8. Konieczne sięgnięcie po wszelkie już funkcjonujące programy i środki ze źródeł zewnętrznych oraz te, które dopiero zostaną uruchomione.
Prawo do czystego powietrza jest podstawowym prawem człowieka i nie ma takich pieniędzy, których nie warto za to zapłacić.

Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Brak komentarzy