OŚWIĘCIM. Radny PiS zaniepokojony sytuacją w MZK. Wiemy już, czemu przewoźnik wybrał solarisy, a nie autosany

13 września 2018 Autor: red
Fot. UM Oświęcim

Fot. UM Oświęcim

Wracamy do sprawy, którą podniósł radny PiS Waldemar Łoziński. Zaniepokoiły go informacje, które dotarły do niego od pracowników oświęcimskiego MZK. Mamy już odpowiedź prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta na wątpliwości radnego opozycji w sprawie sytuacji w MZK.


Przypomnijmy, radny swoje obawy zawarł w interpelacji złożonej na ostatniej sesji Rady Miasta Oświęcim (29 sierpnia br.). Poprosił włodarza o udzielenie odpowiedzi w następujących kwestiach:


1. Jak wygląda polityka płacowa w MZK? Jakie kryteria decydują o przydzieleniu premii i/lub wycofywaniu premii dla pracowników?


2. Jakie były kryteria wyboru dostawcy autobusów dla MZK w ostatnich czterech latach? Jakie czynniki zdecydowały o wyborze firmy Solaris, nie zaś firmy Autosan, którego to producenta autobusy były rekomendowane przez kierowców po jazdach testowych?


3. Czy prawdą jest, że autobusy dostarczone przez dostawcę, firmę Solaris, przyjechały z fabryki uszkodzone? Jeżeli tak, jakie kroki zostały podjęte po powzięciu przez MZK informacji o uszkodzeniach?".


Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut odnosząc się do pierwszego pytania, wyjaśnił:

"W planie techniczno-ekonomicznym jest ustalany roczny budżet wynagrodzeń, stanowiący sumę wszystkich składników wynikających z Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, tj. z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej MZK w Oświęcimiu, NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu oraz Związkiem Zawodowym Kierowców Komunikacji Miejskiej w Oświęcimiu.

§8 ww. Regulaminu przewiduje tworzenie funduszu premiowego w ramach środków przewidzianych na wynagrodzenia, natomiast zasady przyznawania premii zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3. Premie dla osób na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych przyznaje Prezes Zarządu, dla pozostałych pracowników wnioski sporządzają kierownicy a zatwierdza Prezes Zarządu. Wysokość uruchamianej premii jest uzależniona od bieżących wyników spółki oraz od wielkości funduszu wynagrodzeń, ustalonej w planie techniczno-ekonomicznym w drodze negocjacji ze stronami Porozumienia Międzygminnego, czyli od uzgodnionej na dany rok stawki za wozokilometr.


Odnosząc się do drugiego z pytań radnego Łozińskiego, prezydent Oświęcimia napisał:


"Zasady zakupów inwestycyjnych, w tym autobusów, określają przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych (w skrócie Uzp), do której to spółka miejska jest obowiązana się stosować. Zakup autobusów traktowany jest jako zamówienie sektorowe. W związku z tym zakup został zrealizowany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Uzp. Wydatkowanie środków publicznych, jakimi są fundusze unijne, dodatkowo podlega kontroli Urzędu Marszałkowskiego, jako instytucji zarządzającej środkami unijnymi.


Spółka MZK przeprowadziła dialog techniczny z dostawcami autobusów i podzespołów, aby mieć rozeznanie rynku, cen i parametrów technicznych. Dodatkowo Spółka przeprowadziła jazdy testowe kilku autobusów, różnych dostawców. Mając takie przygotowanie techniczne i praktyczne, została opracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień, które umożliwiały złożenie ofert wielu obecnym dostawcom autobusów miejskich produkowanych na terenie UE. Na tej podstawie został przeprowadzony przetarg nieograniczony. Zadania przetargowe zostały podzielone na 4 części w zależności od wielkości autobusu. W ramach tego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta firmy Solaris Bus&Coach obejmująca 3 części zamówienia. W czwartej części zamawiający unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W tej części przetarg nieograniczony został powtórzony i w drugim terminie również wpłynęła tylko jedna oferta firmy Automet z Sanoka, która została pozytywnie oceniona.


Kryteria zostały ustalone w następujący sposób: cena 60%; warunki techniczne i eksploatacyjne 30%; gwarancja i serwis 10%. Kryteria powyższe nie odbiegają od stosowanych standardów w tym zakresie.


Oferta firmy Solaris Bus&Coach spełniła wszystkie stawiane wymagania określone w SIWZ. Autosan nie przystąpił do przetargu i nie złożył żadnej oferty.


Urząd Marszałkowski pozytywnie zweryfikował procedury przetargowe na dostawy autobusów".


Odpowiadając radnemu PiS na trzecie pytanie prezydent Chwierut wyjaśnił:


"Autobusy dostarczone przez firmę Solaris Bus & Coach przyjechały bez żadnych uszkodzeń, po przeprowadzonym odbiorze technicznym u producenta. Nowe autobusy objęte są 3-letnią gwarancją, więc wszelkie usterki jeśli się pojawią są usuwane zgodnie z procedurami ustalonymi w Umowie nr ZM/29/2017 z dnia 19.12.2017 r.:


- Warunki gwarancji autobusów miejskich Solaris Urbino, stanowiące załącznik nr 3 do w/w Umowy,


- Umowa serwisowa stanowiąca złącznik nr 4 do w/w Umowy.


Koszty napraw gwarancyjnych ponosi producent".


Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Anty pis, 07.10.2018 20:23
Ten [ciach!] radny dąży do tego by wybrać na prezydenta Pana Starca bo pan Starzec jest z Pisu i ja położyć klode dobremu prezydentowi Oświęcimia panu Chwierutowi co zrobił dla naszego miasta bardzo duzo
Pomagajmy!!!, 17.09.2018 14:51
Pani Karolino, to, że ów radny interesuje się takim aspektem nie jest niczym złym. To jego powinność. Krytyka, że coś robi, NIE bądź KOBIETO cyniczna. Brzmi, to infantylnie. Tak na marginesie zaglądanie komuś do "talerza", nie przystoi Damie. Mniemam, iż ma Pani, aż tak wysokie mniemanie o sobie.
Karolina, 15.09.2018 21:29
Trudno się dziwić zainteresowaniu rannego Łozińskiego warunkami podróży w autobusach mzk. Ponieważ zgodnie ze swoim oświadczeniem majątkowym nie posiada żadnego majątku, żadnych oszczędności, ani w złotówkach, ani w walucie obcej, w ogóle nie ma nic, a jedynym źródłem jego dochodów jest dieta radnego (14,769 zł. rocznie), więc przypuszczalnie jeździ autobusami.
Miss Insynuacja. , 15.09.2018 21:02
Podajcie jakie jest wynagrodzenie Starca i innych pisowskich bonzów. Podobno zarabiają krocie, a ciągle ich w pracy nie ma. Mówi się, że w starostwie są złote klamki do ubikacji.
zainteresowany, 15.09.2018 16:56
Czy ktoś posiada wiedzę jakie jest wynagrodzenie Pani Prezes w MZK Oświęcim ? Będę wdzięczny za informację
, 15.09.2018 11:57
Pani Prezes niech zrezygnuje z polityki i hokeja... a zajmie się działalnością spółki MZK Oświęcim... Ta Pani nie wie co się w firmie dzieje. Podobno pracownicy mówią, że co chwile jej nie ma...
antypiz, 15.09.2018 10:10
pisiorki się chcą pokazać a pojęcia nie mają. Nie dla PiSu i Starca !!!!
Rycerstwo Wiecznej A-Klasy, 14.09.2018 21:36
Sztab wyborczy pis. Most Duchów. Zaproponujcie most duchów... a nie to już ktoś wykorzystał.
kytryna, 14.09.2018 21:33
jeszcze ciekawsze są warunki pracy. bhp to kpina. przydałby się pip i sanepid.
Sztab wyborczy pis. , 14.09.2018 21:14
Tu niestety na poziomie miasta nie możemy rozdawać na wszystkie strony pieniędzy i kupować wyborców. W pierwszą i drugą linię metra tutejsi też nie uwierzą. To co robić? Kochani pomóżcie!
hotin do Kkk., 14.09.2018 19:27
Modlę się za was, by wam Bozia trochę rozumu dała! Niech żyje PiS i Pan Prezes Kaczyński.
Kkk, 14.09.2018 18:15
Hotin gdzie jesteś:)
koda, 14.09.2018 17:31
Co mam kupić i od kogo?
- Autosany jak żubry - na wymarciu, żyją dzięki pomocy państwa - czytaj = przejęcie przez zbrojeniówkę (zarządzaną przez kolesi Macierewicza). Obecnie Autosan, specjalizują się w budowie pance
ych ni to kampingów, ni to budek z piwem - skutecznych na wojnie jak pistolet kapiszonowy.
- Solaris firma która powstała z inicjatywy jednej polskiej rodziny i wsparciu bodajże 40 znajomych, w ciągu kilkunastu lat przeobraziła się w liczącą się na rynku europejskim firmę. Autobusy Solaris spotkacie prawie w całej Europie.
Opinie wybitnego fachowca - radnego Ł. wybitnego specjalisty i eksperta od wschodniej ściany rynku, z logicznych powodów nie można brać na poważnie pod uwagę
Czytelnik, 14.09.2018 10:00
Teoretycznie SIWZ można napisać pod przetarg i pod każdy wskazany pojazd który ma go wygrać. Tak samo jak można ze standardowego 12 metrowca zrobić pojazdy krótsze pod oczekiwania klienta. Szkoda tylko że w ocenie samych kierowców nie zachowują standardowych właściwości jezdnych swego pierwowzoru. LXY ma rację. O żadnym innym autobusie nie było tyle "gorących" wiadomości. Po aferze z autobusami dla wojska Autosan stracił w moich oczach wszystko. Konkuruje się technologicznie a nie z biurek działaczy.
Ciekawostka: http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,23102787,solaris-tlumaczy-sie-z-usterek-w-nowych-hybrydach-zaskoczyla.html?disableRedirects=true
stefanB., 14.09.2018 08:32
W zasadzie ciężko się uczepić np.takiego starosty,bo dla własnego dobra raczej nic nie robi,skupiajac sie tylko na własnej kampanii opartej na niczym.No idealnie.
Ps.Panie Łoziński ,pańska buda z piwem na rynku to wystarczajacy obciach,niech się pan lepiej zajmie własnym obejściem! Przecież wystarczy zatrudnić dobrego rzemieślnika by to panu oga
ął, szkoda panu pieniędzy?
Rycerstwo Wiecznej A-Klasy, 14.09.2018 07:55
Dziwne jest to, że za dziwne uważacie fakt wystosowania przez radnego zapytania. Oczywiście praktyka zapytań jest pożądana i powinna trwać całą kadencję a nie tylko przed wyborami. Pytanie do redakcji Oświęcimskie24: wystosowaliście takie pytania do pani prezes MZK, która obiecała szybką odpowiedź. Odpowiedziała?
Ixy, 14.09.2018 06:43
Sławek wydaję mi się że Solaris to już nie jest Polska firma tylko sprzedana do Hiszpanii a są to bardzo awaryjne autobusy i żadna marka nie miała tyle samozapłonów (spaleń) nawet u nas w Oświęcimiu co Solaris
Do radnych pisowskich, 14.09.2018 05:48
Radni... inni ludzie i ja to wiedziałem bez odpowiedzi Prezydenta. Bo to jest logiczne. Ale coz wy sie nie znacie i chcecie zaistniec to piszecie. Słabe...
Sławek, 13.09.2018 22:30
Odpowiem na komentarz "pieniaczy" hotina i Pana Ł... - którego jeszcze nie nie ma ;)
Autosan jest taki wspaniały, że nie wystartował nie tylko w przetargu dla MZK, ale również do kilku przetargów dla MON, a przypominam, że należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowe, która miała zaopatrzyć nasze WP we wszystko co polskie.
A tak poza tym Solaris to również polska firma i jak popatrzmy na inne miasta w okolicy to zdecydowana większość autobusów jest właśnie tej firmy.
No i?? , 13.09.2018 20:27
No i co Panowie Ł. I Ł... Zatkało???
mieszkaniec, 13.09.2018 20:14
Ataki PiS-u czas zacząć. Ciekawe jaki temat ruszą następny. A tak przy okazji: Panie Starosto był Pan super nauczycielem, ale polityka Pana zniszczyła.