OŚWIĘCIM. Rząd zasypuje dziury w oświacie kosztem samorządu

23 maja 2018 Autor: red
Fot. UM Oświęcim

Fot. UM Oświęcim

Radni podjęli rezolucję, w której wyrażają stanowczy sprzeciw wobec niedostatecznego finansowania oświaty. Skierowali ją m. in. do rządu i parlamentarzystów Ziemi Oświęcimskiej.


Sygnatariusze rezolucji przyjętej na kwietniowej sesji Rady Miasta tłumaczą, że protest jest skierowany przeciwko takim działaniom rządu, który przerzuca na barki samorządu finansowanie oświaty, a decyzyjność pozostawia po swojej stronie.


Przeprowadzona w ubiegłym roku reforma oświaty zmieniła całą organizację szkół w mieście. Zostały zlikwidowane gimnazja. W ich miejsce powstały szkoły podstawowe, co wymusiło dodatkowe koszty po stronie samorządu.


- W Oświęcimiu było to w tamtym roku ok. 1,5 mln zł, a w tym spodziewamy się, że będzie ok. 3 mln zł. Ostatnia decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej bardzo nas zaskoczyła. Nie dość, że wysokość subwencji na ten rok jest o ponad 400 tys. zł niższa niż rok wcześniej, to pani minister podpisała rozporządzenie o zwiększeniu wynagrodzeń nauczycielom od 1 kwietnia, nie zapewniając na to pieniędzy w subwencji oświatowej - wyjaśnia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, dodając że nauczycielom należy się podwyżka, ale stosowne środki powinny być zabezpieczone w budżecie państwa.


- Rząd podjął decyzję o podwyższeniu płac, ale z pieniędzy lokalnego samorządu, czyli miasta Oświęcimia. Musimy więc w tym roku zabezpieczyć dodatkowo 1 mln zł na podwyżki dla nauczycieli z budżetu miasta, bo rząd ich nam nie przekazał. Pomniejszy nam to wydatki na inne potrzebne zadania, jak modernizacje dróg. Takie działanie rządu to dalsza centralizacja państwa i ograniczanie roli samorządu - stwierdził prezydent Chwierut.


Rezolucja w sprawie sprzeciwu wobec niedostatecznego finansowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wydatków oświatowych.


"Rada Miasta Oświęcim wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Rządu w zakresie niedostatecznego finansowania oświaty.

Na etapie wdrażania zmian systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej publicznie deklarowało, iż jednostki samorządu terytorialnego nie poniosą z tego tytułu dodatkowych obciążeń finansowych. Reforma, która miała być doskonale: „…przemyślana, zaplanowana i policzona…” w rzeczywistości nie opiera się na rzetelnym wyliczeniu kosztów jej wprowadzenia.

Do tej pory miasto współfinansowało zadania oświatowe dopłacając corocznie ze środków własnych ok. 40 proc. ogólnych wydatków szkół. Subwencja oświatowa ustalona dla miasta na 2018 r. w wysokości 22.504.982 zł nie zabezpiecza nawet środków potrzebnych na wynagrodzenia nauczycieli oświęcimskich szkół podstawowych. Ponadto jest nawet mniejsza niż w roku 2017 o 408.949 zł.

Zgodnie z uregulowaniem art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm) środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wbrew twierdzeniom zawartym w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2018 r., znak: DWST-WSST.356.2815.2018, zapis „zagwarantowane przez państwo” nie może oznaczać, że wynagrodzenie nauczycieli ma być finansowane ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.


Całkowicie nie do przyjęcia są wyliczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące obniżenia finansowego Standardu A jak i wskaźnika korygującego Di dla miasta w świetle konieczności ponoszenia przez miasto kosztów nowej sieci szkół. Wprowadzona w Oświęcimiu reforma spowodowała konieczność przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w szkoły podstawowe (Małopolska Kurator Oświaty nie wyraziła zgody na włączenie jednego z gimnazjów w struktury oddalonej o 500 m szkoły podstawowej). Ilość szkół podstawowych wzrosła z 6 do 9, co spowodowało tworzenie się w tych szkołach mało licznych oddziałów (klasy I liczą nawet poniżej 15 uczniów). Od nowego roku szkolnego 2017/18 zwiększył się stan zatrudnienia nauczycieli o ok. 23 etaty, co skutkuje dodatkowym wzrostem wydatków o około 1,5 miliona zł, które w żaden sposób nie zostały zabezpieczone w subwencji oświatowej. Konieczność zatrudnienia dodatkowych nauczycieli wynikła ze wzrostu ilości oddziałów oraz zapewnienia realizacji ramowych planów nauczania.

Wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie zapewnia przewidzianych od 1 kwietnia 2018 r. podwyżek dla nauczycieli, która to spowoduje w przypadku miasta potrzebę zwiększenia środków na wynagrodzenia dodatkowo o kwotę ok. 1 mln złotych. Samorząd musi zabezpieczyć te jakże oczekiwane i należne nauczycielom podwyżki ze środków własnych, gdyż wbrew temu, co twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie zostały one zabezpieczone w subwencji oświatowej".


Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej okoliczności, stanowczo protestujemy przeciwko arbitralnemu traktowaniu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji polityki oświatowej i dowolnemu wyliczaniu kosztów generowanych przez system edukacji.


Zwiększanie wydatków oświaty w wyniku decyzji rządu, przy braku zapewnienia finansowania, powoduje że samorząd zmuszany jest pokrywać te wydatki ze środków własnych, tym samym ograniczać swoje bieżące nakłady, czy też zmuszany jest do zwiększania zadłużenia gminy".

Przeciwko rezolucji głosowali radni PiS.


Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Wyborca, 23.05.2018 22:57
Benzyna w górę, rozwalony system oświaty, rozwalony system prawny, bałagan w budżecie, kolejki do lekarzy jak nie znikały tak nie znikają. Przepraszam ale w tym rządzie żadnych pozytywów nie ma
Wyj, 23.05.2018 21:02
Trzeba jakoś pokryć koszty koryto+. Ponieważ Morawiecki doprowadził budżet do ruiny, to niech teraz zapłaci Chwierut. Przecież miasto ma, to niech da. A pan Mateusz z tatą wymyślą nowy program plus. Jest most plus, będzie prom plus. Kosmiczny w każdej gminie.
Int, 23.05.2018 21:00
To wzorem powiatu i starosty- likwidować. Trzeba poprosić speców z lokalnego PiSu o pomoc, zlikwidują wszystkie szkoły w trimiga, a nawet więcej.
Ja, 23.05.2018 19:33
Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radny Stanisław Bie
at krzyczał, ze on tej rezolucji nie popiera. Brawo Panie Radny. Rząd łupi gminy na wydatkach oświatowych a Pan temu przyklaskujesz. Nie wiadomo komu trzeba się podlizac zeby wygrac wybory i wejsc do rady na kolejna kadencje. Mam nadzieje, ze mieszkancy glosowac na Pana nie beda bo Pan dziala na szkode miasta. Zreszta przy ostatnich wyborach gdyby protest wybirczy nie zostal zle zlozony moglby sie Pan do rady nie dostac
Roman, 23.05.2018 17:18
PIS nienawidzi lokalnego samorządu!!! Kocha władzę centralną jak w PRL-u!!!