OŚWIĘCIM. Ulica w centrum miasta zmieni jednak patrona? Sąd uznał, że Ignacy Fik był komunistą

07 grudnia 2018 Autor: red
Fot. ARC

Fot. ARC

Ulica Ignacego Fika w Oświęcimiu podlega ustawie dekomunizacyjnej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, oddalając tym samym skargę miasta na zarządzenie wojewody małopolskiego. „Fik był ideowcem, który krzewił komunizm” - uznał WSA.

O decyzji WSA jako pierwsze poinformowało dziś Radio Kraków.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu wojewoda małopolski zaproponował, by Fika zastąpić Tomaszem Arciszewskim, członkiem PPS i działaczem niepodległościowym.

Mieszkańcy w większości nie chcieli zmian, twierdząc, że Ignacy Fik był społecznikiem i nauczycielem rozstrzelanym przez gestapo. Ponadto obawiali się, że zmiana patrona ulicy będzie się dla nich wiązała z konkretnymi kosztami, związanymi choćby z wymianą dokumentów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że osoba Fika kojarzy się z ustrojem totalitarnym, a opinia Instytutu Pamięci Narodowej (w dalszej części artykułu - przyp. red.) nie pozostawia w tej sprawie wątpliwości.

"Na cały, dość krótki życiorys Ignacego Fika składa się działalność w organizacjach wyraźnie prokomunistycznych, propagujących potrzebę budowy niepodległego państwa polskiego jako satelity Związku Radzieckiego. Fik był ideowcem, którego myślą przewodnią było krzewienie komunizmu" - mówiła sędzia Hanna Knysiak-Sudyka.

Wyrok jest nieprawomocny, ale nie wiadomo jeszcze, czy Oświęcim podejmie kolejne kroki prawne w tej sprawie. "Decyzję podejmiemy po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku" - powiedziała Radiu Kraków radca prawny Kamila Kastelik.

***

Zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z 17 lipca br. w sprawie nadania ul. Tomasza Arciszewskiego w miejsce ul. Ignacego Fika miało wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

"Rada Miasta Oświęcim miała ustawowo określony termin do dokonania zmian nazwy ulicy w oparciu o przepisy ustawy ( o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego - przyp. red). Wobec niepodjęcia wymaganych prawem czynności w terminie do 2 września 2017 r. i nie dokonania zmiany nazwy ulicy "Ignacego Fika" (...), obowiązek nadania nazwy ulicy zgodnej z przepisami ustawy należy do Wojewody Małopolskiego" - stwierdził wojewoda.

Opinia Instytutu Pamięci Narodowej odnośnie Ignacego Fika była dla tej postaci miażdżąca.

"Ignacy Fik ps. "Andrzej" (1904 - 1942) był działaczem komunistycznym, okręgowym działaczem Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie, krytykiem literackim, poetą. Urodził się w Przeciszowie (...) w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły w Wadowicach, rozpoczął naukę w gimnazjum w Krakowie. W 1923 r. zdał maturę oraz zapisał się Wydział Filozoficzny UJ. Do 1927 r. studiował polonistykę i filozofię. W 1932 r. uzyskał dyplom nauczyciela. Równocześnie podczas studiów, w 1925 r., współtworzył skrajnie lewicową organizację młodzieżową - "Związek Pionierów". Następnie związał się z działającym w środowisku akademickim, ściśle współdziałającym z konspiracją komunistyczną ZNMS "Życie". W latach 1930 - 1938 uczył w Oświęcimiu. W latach latach 1937 - 1939 był współorganizatorem "Klubu Demokratycznego" w Krakowie i Katowicach. Organizacja ta miała antyrządowy charakter, skupiała radykalnych działaczy lewicowych i komunistycznych, m.in. członków Komunistycznej Partii Polski, rozwiązanej przez Komintern w 1938 r.

Po 1938 r. Fik wraz z Mieczysławem Lewińskim współorganizowali działalność jednej z grup komunistycznej konspiracji głoszącej potrzebę budowy Polskiej Republiki Sowieckiej w ramach ZSRS. Działalność konspiracyjną rozpoczęli na początku 1940 r.

(...) Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej grupa Fika stała się jedną z komórek, na których odbudowywała struktury komunistycznej przerzucona z Moskwy do kraju grupa Marcelego Nowotki. Warszawskie środowisko odbudowanej na polecenie Stalina partii komunistycznej (pod nazwą Polska Partia Robotnicza - PPR) tworzyła także "grupa akademicka", która posiadała kontakt z Fikiem i Lewińskim.

(...) Jeszcze w 1942 r. krakowska organizacja komunistyczna została rozbita. Dzięki doniesieniom agentury, Gestapo w połowie roku natrafiło na trop działalności Lewińskiego. Dalsza działalność operacyjna, dzięki obecności w komunistycznych strukturach konfidenta, doprowadziła Niemców także do Fika. W październiku 1942 r. został aresztowany z Mieczysławem Lewińskim oraz osadzony w więzieniu na Montelupich. Został rozstrzelany 26 listopadami 1942 r.

(...) W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega kwestii, iż osoba Ignacego Fika stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. (...) Tym samym nazwa ta propaguje komunizm, a co za tym idzie jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy".

Wojewoda zdecydował, że nowym patronem ulicy w centrum Oświęcimia będzie Tomasz Arciszewski (1877 - 1955), działacz socjalistyczny, polityk PPS, jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS.

"Po odzyskaniu niepodległości, od 1919 do 1935 r. zasiadał w Sejmie. Podczas II wojny światowej był liderem konspiracyjnej PPS-WRN, od 1944 r. przebywał na emigracji, w latach 1944 - 1947 był premierem Rządu RP na Uchodźstwie".

- "Mając na uwadze okoliczność, że Rada Miasta Oświęcim nie wykonała ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy ul. Ignacego Fika w ustawowo zakreślonym terminie, wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione" - napisał kilka miesięcy temu wojewoda małopolski, dodając, że na to zarządzenie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

9 sierpnia na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Oświęcim radni odrzucili postanowienie wojewody ws. zmiany nazwy ulicy. Zażalenie na decyzję wojewody prezydent Oświęcimia złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ale teraz tę skargę WSA oddalił...


Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
obywatel 32-600, 09.12.2018 10:36
Ciekawostka: Kto zapłaci za sądy? i z jakiej kieszeni? Zapewne podatnik mieszkaniec Oświęcimia, a nie winowajca, lub winowajcy.( przegrany w sprawie)
sokół z wieżowców, 09.12.2018 09:04
jest taka polska bajka dla dzieci "bromba i inni" i tam występuje fikander, można by nazwać ulicę jego imieniem, żeby nie było zbyt wielkiej różnicy
Rycerstwo Wiecznej A-Klasy, 09.12.2018 08:39
jaki, Daruj sobie zaczepki w stylu: co ty zrobiłeś dla Polski żeby się wypowiadać? Trochę lat w Polsce żyję i wielokrotnie spotkałem się z taką manipulacją. Nie masz się czego czepić to próbujesz przypisać mnie do przeciwnej sobie opcji politycznej. To jest niepoważne i chyba zdajesz sobie z tego sprawę, w każdym razie powinieneś.
Na jakiej podstawie uznasz prawdziwość ustaleń tego twojego nowego ipnu? Chyba się domyślam.
Niezależnie od tego jakie haniebne chwyty będziesz stosował w swoich wpisach, nie wpłynie to na fakt zmiany patrona ulicy.
jaki, 08.12.2018 18:10
nie ja .ale może nowy IPN nie pisowski ani innej partii tylko polski
jaki, 08.12.2018 17:12
te rycerz a coś ty do tej pory zrobił dla tej Polski że takie opinie ferujesz? może ci po drodze z kaczorem ,ziobrem i innym pisuarami co w stanie wojennym chowali się u mamusi pod spódnicą o ile byli na świecie . i teraz tacy chcą mnie pouczać jak ma być Polska? kaczystowska z onerem i innymi przygłupami.
Rycerstwo Wiecznej A-Klasy, 08.12.2018 16:22
jaki, ciekaw jestem kto te proporcje będzie przywracał. Ty, a może przeciszowiak? Litości!
jaki, 08.12.2018 15:52
a tak na marginesie. w latach 80-tych w Krakowie bylem pałowany przez ZOMO za wolną Polskę. i jak widzę tych dzisiejszych polityków co mi mówią jaka ma być ta ich Polska to mnie szlag trafia i nóż się w kieszeni otwiera.
jaki, 08.12.2018 15:31
może i był komunistą ale walczył z hitlerowcami i zginął. a niektórzy powojenni partyzanci przeciw PRL mordowali niewinnych ludzi/było dużo takich przypadków/ po wsiach za urojone krzywdy sąsiedzkie i do tej pory nazywają ich obrońcami Polski i w IPN nie figurują jako mordercy niewinnych ludzi i jeszcze stawia im się pomniki. a ofiary i ich rodziny są pomijane milczeniem.
może czas przywrócić proporcje między katami i ofiarami. nie neguję że po wojnie system komunistyczny dokonywał zbrodni
na narodzie polskim ale sporo w tamtejszych władzach było osób żydowskiego pochodzenia , które pod przykrywką partii
popełniali zbrodnie. historia nie jest cza
o-biała tylko szara i czasami bohater okazuje się szują.
Rycerstwo Wiecznej A-Klasy, 08.12.2018 14:54
przeciszowiak, sądziłem, że powróci temat wymiany dowodów, ale tego co tutaj napisałeś to się nie spodziewałem.
Pytacz, o wyjaśnienia w kwestii zadłużenia, podwyżek i zmiany nazwy ulicy to lepiej zwrócić się do prezydenta miasta.
Pytacz, 08.12.2018 14:15
Miasto jest zadłużone, wkrótce będą podwyżki za wodę i śmieci a tu taka ważna informacja : zmiana nazwy ulicy. Po co to komu?
przeciszowiak, 08.12.2018 11:56
Opinia IPN ? Kto wierzy tym " histerykom " tworzącym historię Polski wg wersji PiS. IPN zasłużył się najbardziej skłóceniem narodu i napuszczaniem jednych na drugich . II Rzeczpospolita nie była państwem demokratycznym / patrz zamach majowy Piłsudskiego , Berezę i strzelanie do robotników / a więc tworzenie antyrządowej organizacji było uzasadnione . Każdy młody człowiek który chciał walczyć z Niemcami w czasie wojny był patriotą niezależnie od tego w jakiej organizacji był . Chwała bohaterom z AK i AL !!
Igi, 08.12.2018 10:02
Brawo!!!
Prawy, 08.12.2018 07:36
Niech żyje komuna i partia z narodem.
JanCoMa, 07.12.2018 22:50
Teraz tylko nazwać ulice imieniem Irasiad. A, sorry Oświęcim to nie PiS. Kanalie!!!!
Rycerstwo Wiecznej A-Klasy, 07.12.2018 20:25
A ja, tradycyjnie, czekam kto znów wyskoczy z tematem wymiany dowodów :-)
Olo, 07.12.2018 19:53
Brawo nie chcemy komuchów.
hotin, 07.12.2018 18:06
Precz z komuną i nazwami post sowieckimi!