OŚWIĘCIM. Wątpliwości wokół budowy schroniska dla zwierząt przy ul Nadwiślańskiej

17 kwietnia 2018 Autor: red
fot. Szymon Chabior

fot. Szymon Chabior

Mnożą się pytania wokół nowej lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt. Z Kamieńca się ono przenieść na ul. Nadwiślańską. - Dlaczego wybudowanie nowego schroniska zostało zaplanowane na gruncie niebędącym własnością Miasta Oświęcim? - pyta prezydenta miasta radny PiS Jakub Przewoźnik.

Radny opozycji miał w tej sprawie znacznie więcej pytań i wątpliwości.

- Dlaczego dopiero 9 lutego br. skierowano pismo do Starosty Oświęcimskiego o dokonanie darowizny działek pod schronisko, podczas gdy uchwała Rady Miasta w tej sprawie została już podjęta na sesji 31 stycznia? - dziwi się radny Przewoźnik.

Radny PiS zarzucił prezydentowi, że przed przystąpieniem do zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu radni nie zostali poinformowani, iż zaplanowany teren pod nowe schronisko nie jest własnością miasta. Ponadto Jakub Przewoźnik wyraził zdziwienie, że w lokalnych mediach magistrat odtrąbił sukces w związku z budową nowego schroniska, mimo że nie zostały uregulowane kwestie formalno-prawne.

Odpowiadając radnemu opozycji prezydent Janusz Chwierut przypomniał, że wybrana lokalizacja nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej jest efektem wypracowanego kompromisu organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami (Towarzystwo Na Rzecz Zwierząt, OTOZ Animals), mieszkańców Dworów oraz samorządu.

- Ostatecznie została zaakceptowana przez wszystkie strony - stwierdził Janusz Chwierut.


Prezydent wyjaśnił, że pismo do starosty oświęcimskiego zostało przygotowane bez zbędnej zwłoki.

- Po otrzymaniu oryginału uchwały nr XLV/878/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Miasta Oświęcim od Skarbu Państwa - Starosty Oświęcimskiego prawa własności nieruchomości przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu, wydział merytoryczny przygotował stosowny wniosek - tłumaczył szef miasta.


Odnosząc się do kwestii związanej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego prezydent powiedział, że na etapie procedury opracowania tego dokumentu właściciele nieruchomości mogą brać czynny udział w postępowaniu i wypowiadać się na temat ustaleń zawartych w projekcie planu.

- Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu na etapie opiniowania i uzgodnień został uzgodniony pozytywnie z Zarządem Powiatu Oświęcimskiego, którego członkiem jest Starosta Oświęcimski będący zarządcą mienia Skarbu Państwa (postanowienie z dnia 12.10.2017r. znak: SIR.7012,4.25.2017). Ponadto opracowywany projekt planu miejscowego jest zgodny z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia uchwalonym uchwałą Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r., w którym przedmiotowy teren przewidziany został pod zabudowę usługową - wyjaśnił Chwierut.

- Wierzę, że Rada Miasta Oświęcim na sesji kwietniowej przyjmie zmianę planu miejscowego przy ul. Nadwiślańskiej, co po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu technicznego w/w schroniska - wyraził nadzieję Janusz Chwierut, przypominając, że w tegorocznym budżecie miasto zabezpieczyło na ten cel 150 tys. zł.


- Wierzę, że staroście oświęcimskiemu też leży na sercu dobro zwierząt i przekaże działki będące własnością Skarbu Państwa (czyli nas wszystkich) na potrzeby nowo projektowanego schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu, czemu dał wyraz występując pismem z dnia 01.03.2018 do Wojewody Małopolskiego o wyrażenie zgody na darowiznę Miastu Oświęcim terenu na ten cel - podsumował Janusz Chwierut.

Prezydent pozwolił sobie także na odrobinę uszczypliwości pod adresem radnego PiS.

- Odnoszę wrażenie jakby Pan był przeciwnikiem budowy schroniska dla zwierząt w tym miejscu - powiedział.

Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Kiki, 20.04.2018 21:41
Nikt na Dwory nie bedzie jeździł starych drzew się nie przesadza niech zostaną tam gdzie są
Gość, 19.04.2018 07:31
Jestem właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmku. Każdego roku wysyłam do Pana Prezydenta Miasta Oświęcim informację, że nasze schronisko w Chełmku jest gotowe na współpracę. Proponujemy wykonanie tego zadania za takie same, lub nawet mniejsze pieniądze niż obecne, gwarantujemy stałość opłat przez kolejne 5 lat, a w późniejszym okresie wzrost cen nie większy niż każdoroczna inflacja.
Obecnie w naszym schronisku przebywa ok. 40 psów na 150 miejsc i 5 kotów na 60 miejsc. Jesteśmy w trakcie rozbudowy schroniska i w ciągu najbliższego roku podwoimy ilość miejsc w schronisku w Chełmku.
Czy naprawdę my podatnicy musimy wydawać miliony na tą ekonomicznie nieuzasadnioną inwestycję?
Proszę o dyskusję.
Nika, 18.04.2018 20:20
Bezsens totalny biedne zwierzęta można by zostawić tutaj gdzie są komu przeszkadzają a i więcej osob w nowym parku brało by biedactwa na spacer
Jam, 18.04.2018 16:24
Lokalne koryto plus się marzy.
obatel, 18.04.2018 13:29
ten radny przewoznik kampanie wyborcza powinien zaczac od intensywnej kuracji odchudzajacej. te armaty ktore wyciaga sa nienabite. widac miasto im sie marzy?
Ja, 18.04.2018 08:37
Całą koalicję Pis zamknąłbym w schronisku na czas przyjścia po rozum do głowy.
kociara, 18.04.2018 07:44
Ale kto tam pojedzie do tych biednych zwierząt, to koniec świata.... odludzie .......
Kowal, 17.04.2018 13:59
I od razu widać, że wybory idą.
dosia, 17.04.2018 12:13
może radnego PIS trzeba pogonić