POWIAT. Niepełnosprawne dzieci i ich opiekunowie jeżdżą za darmo. To duża ulga finansowa

22 lutego 2018 Autor: red
fot. Szymon Chabior

fot. Szymon Chabior

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz ich opiekunowie nie muszą już płacić za bilety korzystając z transportu MZK Oświęcim.

Na wniosek środowiska Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, Rada Miasta Oświęcim i prezydent Miasta Janusz Chwierut podjęli stosowną inicjatywę uchwałodawczą.

Uchwała z 20 grudnia 2017 roku, która weszła w życie 1 lutego 2018 roku, powoduje, że uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wraz z opiekunami (posiadającymi stosowne zaświadczenia od dyrektorów placówek edukacyjnych), korzystają z bezpłatnego transportu zbiorowego, realizowanego przez MZK Oświęcim. Zgodę na zmianę w zapisie odpowiedniej uchwały, wyraziły także gminy pozostające w porozumieniu komunikacyjnym z Gminą Miejską Oświęcim.

Tym samym dzieci i młodzież niepełnosprawna na swoją edukację, zajęcia dodatkowe, na rehabilitację, będzie dojeżdżać bez ponoszenia kosztów. Dla rodziców, opiekunów, wreszcie dla całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka, będzie to oznaczało ważną oszczędność w budżecie domowym.

- To znaczący gest, który dla całego środowiska osób niepełnosprawnych, często zgromadzonego wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, jest świadectwem rosnącej świadomości i wrażliwości ludzi samorządu - podkreśla Jacek Polak, dyrektor placówki.

- W imieniu dzieci i młodzieży objętej tym zwolnieniem, Panu Prezydentowi Januszowi Chwierutowi, Przewodniczącemu Rady Miasta Oświęcim Piotrowi Hertigowi (całej Radzie Miasta Oświęcim), radnej (zaangażowanej w temat) Renacie Stoch i pozostałym Radom Gmin porozumienia komunikacyjnego, serdecznie dziękuję - dodaje dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
, 22.02.2018 08:59
Ceny biletów MPK w Ta
owie 2,40 zł, w Olkuszu 2zł, miasta porównywalne w Małopolsce, w Oświęcimiu 2,70zł. Mamy rok wyborów samorządowych, ten gest to propaganda wyborcza stosownej opcji, wrażliwej na (pozyskanie elektoratu) głosy wyborców.