POWIAT. PCPR trzyma rękę na pulsie

19 marca 2020 Autor: POWIAT OŚWIĘCIMSKI
POWIAT. PCPR trzyma rękę na pulsie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i będące w jego strukturach podmioty podjęły szereg działań profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. PCPR jest w stałym kontakcie ze starostą Marcinem Niedzielą i wicestarostą Pawłem Kobieluszem, którzy na bieżąco monitorują sytuację związaną z koronawirusem.

Zachowujemy zasady bezpieczeństwa. Korespondencja jest przyjmowana w okienku na zewnątrz jednostki – mówi Renata Fijałkowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

PCPR w tym wyjątkowym czasie obsługuje mieszkańców w następujący sposób:

 • osobiście poprzez dostosowane do obsługi klientów okno na zewnątrz jednostki
 • telefonicznie – (033) 842 23 29.
 • pocztą elektroniczną (e-mail) – pcpr@powiat.oswiecim.pl
 • pocztę tradycyjną – ul. Józefa Bema 4 , 32-600 Oświęcim.

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

 • Od dnia 13.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 zostały odroczone komisje ds. niepełnosprawności
 • Wydawane są dokumenty: legitymacja osoby niepełnosprawnej i karta parkingowa
 • Uzupełnienie do dokumentacji oraz wnioski można składać za pośrednictwem poczty.

Dział Rehabilitacji Społecznej – PFRON, Aktywny Samorząd

Obsługa klientów odbywa się:

 • telefonicznie
 • pocztą elektroniczną (e-mail)
 • pocztą tradycyjną
 • osobiście poprzez dostosowane do obsługi klientów okno na zewnątrz jednostki.

Wnioski AS przyjmowane są:

 • pocztą elektroniczną (e-mail)
 • poprzez system SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

Obsługa klientów odbywa się:

 • telefonicznie
 • pocztą elektroniczną (e-mail)
 • pocztą tradycyjną
 • osobiście poprzez dostosowane do obsługi klientów okno na zewnątrz jednostki.

Dział monitoruje aktualną sytuację w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, współpracuje z jednostkami pomocy społecznej w celu zabezpieczenia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, realizuje bieżącą wypłatę świadczeń.

Prowadzone są bieżące postępowania administracyjne, tj. wydawanie decyzji, zaświadczeń na wniosek osób zainteresowanych, zawieranie porozumień pomiędzy powiatami w sprawie umieszczeń i pobytu dzieci z w pieczy zastępczej i instytucjonalnej, wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych i świadczeń 500 +, dokonywanie rozliczeń dot. ponoszonych wydatków na opiekę dzieci.

Prowadzona jest dodatkowa sprawozdawczość w systemie CAS, harmonogramy i dyspozycje do wypłat, wystawianie not księgowych dla gmin. Wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Obsługa klientów odbywa się:

 • telefonicznie
 • pocztą elektroniczną (e-mail)
 • pocztą tradycyjną
 • osobiście poprzez dostosowane do obsługi klientów okno na zewnątrz jednostki.

Monitorowana jest na bieżąco sytuacja w rodzinach zastępczych, prowadzona jest stała współpraca kuratorami i Sądem Rejonowym w Oświęcimiu. Podejmowane są interwencje w celu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i pogotowiu rodzinnym.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Do 25.03.2020 zostały zawieszone grupowe i indywidualne działania na terenie ośrodka: poradnictwo psychologiczne, prawne, program korekcyjny dla sprawców przemocy.

Specjaliści udzielają wsparcia telefonicznie w godzinach od 7.00 do 22.00 pod nr. tel: 510 374 573. Osoby szukające informacji w sprawie kwarantanny kierowane są do kontaktu z Sanepidem.

Dyrektor prowadzi bieżący monitoring i ocenę sytuacji dla WTZ, PŚDS, DPS, POW, DD. W chwili obecnej nie ma zagrożenia w bieżącej działalności w/w jednostek.

Specjaliści zapewniają pomoc specjalistyczną dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy nie mogą wychodzić poza teren ośrodków, gdzie wstrzymane są wizyty zewnętrzne. Prowadzone są zajęcia, akcje informacyjne, działania redukujące stres.

Dyrektor PŚDS jest w stałym kontakcie z rodzinami podopiecznych, monitoruje i zabezpiecza w razie konieczności ich potrzeby.

UWAGA!!! Szczegółowe informacje, w tym numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych podmiotów, dostępne są w poniższym linku:

http://pcproswiecim.pl/2020/03/12/zarzadzenie-nr-6-2020-ws-wprowadzenia-szczegolnych-srodkow-ostroznosci/

Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Brak komentarzy