POWIAT. Zostań rodzicem zastępczym

11 lipca 2018 Autor: red
POWIAT. Zostań rodzicem zastępczym

Poszukiwane są osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Może być ona powierzona małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to październik br.


Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz. 697).


Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz objęcie rodziny wsparciem i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Szkolenie dla kandydatów zakwalifikowanych wstępnie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej rozpocznie się po utworzeniu się grupy kandydatów (co najmniej 6 osób).


Planowany termin rozpoczęcia szkolenia to październik br.


Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, tel. 33/ 841 15 95, e-mail: pcpr.pieczazastepcza@gmail.com, pcpr@powiat.oswiecim.pl

Dodaj komentarz

Agencja Medialna Oswiecimskie24.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych w komentarzach, zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania, w ciągu 24 godzin, listów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety. Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Creative Company Szymon Chabior, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złotych Kłosów 78/5, NIP: 5492155460, w celu obsługi komentarza użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Brak komentarzy