74. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia. Fot. Szymon Chabior