Re-Plast Unia Oświęcim - GKH Stoczniowiec 6:1. Fot. Szymon Chabior