Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 w Osieku