Giganci Sceny RMF - Koncert zespołu Dżem - fot. Sylwia Stachura