Protokół ze spotkania w UM ws. fetoru z 29.01.2016