Przejazd Ojca Świętego z Auschwitz do Birkenau. Fot. Szymon Chabior