Inauguracja Oświęcimskiego Uniwersytetu Dzecięcego - fot. Szymon Chabior