Spotkanie "fetorowców" z mieszkańcami w Monowicach. Fot. Rafał Lorek