Zwiedzanie cmentarza żydowskiego z dr. Jackiem Proszykiem. Fot. Rafał Lorek