Rok Cichociemnych w GG nr 1 w Rajsku. Fot. zbiory szkoły