8. urodziny Galerii Handlowej NIWA - Long & Junior. Fot. Szymon Chabior